CTK Rota/Adeno Ag Hızlı TestCTK Rota/Adeno Ag Hızlı Test dışkı örneklerinde rotavirüs ve adeno virüs antijenlerinin kalitatif tespiti için bir kromatografik yanal akış kitidir.

CTK Rota/Adeno Ag Hızlı Test

  • Numune toplamayı kolaylaştıran dışkı toplama cihazı
  • Tek bir testte Rotavirüs ve adenovirüs atijeninin tespiti
  • 15 dakikada sonuç
  • Diğer gastrointestinal enfeksiyon hastalıkları ile çapraz reaksiyonu bulunmamaktadır.

CTK Rota/Adeno Ag Hızlı Test Kit İçeriği

Herbir mühürlü ambalajda;

  • Test cihazı
  • Nem önleyici
  • Her biri 2ml ekstraksiyon buferi içeren numune toplama kabı
  • Plastik damlatıcı
  • Kullanım talimatı
Write a comment:

*

Your email address will not be published.