This is a multipart message in MIME format. ——=_NextPart_000_002B_01D8A6B4.96AFD720 Content-Type: multipart/related; boundary=”—-=_NextPart_001_002C_01D8A6B4.96AFD720″ ——=_NextPart_001_002C_01D8A6B4.96AFD720 Content-Type: multipart/alternative; boundary=”—-=_NextPart_002_002D_01D8A6B4.96AFD720″ ——=_NextPart_002_002D_01D8A6B4.96AFD720 Content-Type: text/plain; charset=”UTF-8″ Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Dear fabio, =C4=B0 think its ok now =F0=9F=98=8A =20 =20 AVEN M=C3=9CHEND=C4=B0SL=C4=B0K PAZ.TAAH. DI=C5=9E .T=C4=B0C. = LTD.=C5=9ET=C4=B0 Oru=C3=A7reis Mah. Giyimkent 2. Sok No:49-51 ESENLER/=C4=B0STANBUL Tel: 0 212 438 81 82 www.avenmedikal.com, = muhasebe@avenmedikal.com,…

This is a multipart message in MIME format. ——=_NextPart_000_0020_01D7BCF4.0D1BD950 Content-Type: multipart/alternative; boundary=”—-=_NextPart_001_0021_01D7BCF4.0D1BD950″ ——=_NextPart_001_0021_01D7BCF4.0D1BD950 Content-Type: text/plain; charset=”iso-8859-9″ Content-Transfer-Encoding: 7bit ——=_NextPart_001_0021_01D7BCF4.0D1BD950 Content-Type: text/html; charset=”iso-8859-9″ Content-Transfer-Encoding: quoted-printable   ——=_NextPart_001_0021_01D7BCF4.0D1BD950– ——=_NextPart_000_0020_01D7BCF4.0D1BD950 Content-Type: application/pdf; name=”COMMERCIAL INVOICE A1376002.pdf” Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Disposition: attachment; filename=”COMMERCIAL INVOICE A1376002.pdf” JVBERi0xLjUNCiW1tbW1DQoxIDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL0NhdGFsb2cvUGFnZXMgMiAwIFIvTGFu Zyh0ci1UUikgL1N0cnVjdFRyZWVSb290IDI1IDAgUi9NYXJrSW5mbzw8L01hcmtlZCB0cnVlPj4+ Pg0KZW5kb2JqDQoyIDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL1BhZ2VzL0NvdW50IDEvS2lkc1sgMyAwIFJdID4+ DQplbmRvYmoNCjMgMCBvYmoNCjw8L1R5cGUvUGFnZS9QYXJlbnQgMiAwIFIvUmVzb3VyY2VzPDwv Rm9udDw8L0YxIDUgMCBSL0YyIDcgMCBSL0YzIDkgMCBSL0Y0IDE0IDAgUi9GNSAxNiAwIFI+Pi9Y T2JqZWN0PDwvSW1hZ2UyMSAyMSAwIFIvSW1hZ2UyMyAyMyAwIFI+Pi9Qcm9jU2V0Wy9QREYvVGV4 dC9JbWFnZUIvSW1hZ2VDL0ltYWdlSV0gPj4vQW5ub3RzWyAyMiAwIFJdIC9NZWRpYUJveFsgMCAw IDU5NS41NiA4NDIuMDRdIC9Db250ZW50cyA0IDAgUi9Hcm91cDw8L1R5cGUvR3JvdXAvUy9UcmFu c3BhcmVuY3kvQ1MvRGV2aWNlUkdCPj4vVGFicy9TL1N0cnVjdFBhcmVudHMgMD4+DQplbmRvYmoN CjQgMCBvYmoNCjw8L0ZpbHRlci9GbGF0ZURlY29kZS9MZW5ndGggNzE1Mz4+DQpzdHJlYW0NCnic 7T1rk9w2ct9Vpf/AqlRSMxctRTxIgiqXKtKuZCuRZVsPXxw5H9bSWtZZ3lUk+S6+Xx90owGCJBog Z3ftD7lyebQzDXY3G41+gmB1++vqs89uf3n86KRqbj8+PX9T7c7Oj14829+9W90/Oa7uP7954/ZD UQ310FXPf7x5Q1SN/U9UbT/Uqqt63dW9rp7/cvNGU72Bj89v3ni5q/b/XT3/95s3HtjLqwdfHldV REjwhGQl2gkZqfu6E1Uv+7p1ZF7ujr/a692XXz7Yt7un+6N2d/xofyTV7t5e6d3j/ZGeUAe8AVln atVXvWhq2RGyR0++3avdV4+OHzAXKdXUzeyi7O3J3O11czkKWfVNU2vJof4fO3aoWyuEznS1bCvZ trUcKuCn+nB288af/1Sd27ERByrFgcfj0HQMGs/nMJ0FUVs+OzPUjefz/tt37/ZHalc9h8+LiOtv…

Mycoplasma ID/AST Test Kit (Microbiology Assay) Mycoplasma Gonokokal olmayan üretrit (NGU), servikal, pelvik inflamatuar hastalık, orşit, epididimit ve ana patojenlerin diğer hastalıkların nedenidir. Bu erkekler ve kadınlar için kısırlığa neden olabilir. Bu patojenler AIDS enfektiviteyi ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalığa neden, saldırı ve genitoüriner epitel hücrelerini yok edebilir. Klinik cinsel yolla bulaşan hastalıklar, ana…

xx

CTK H. pylori Ab Combo Hızlı Test insan serum, plazma veya tam kanda Helicobacter pylori (H. pylori) karşı antikorların (IgG, IgM ve IgA) kalitatif tespiti için kromatografik sandviç immunoassay yan akış testidir. CTK H. pylori Ab Combo Hızlı Test Özellikleri Serum, plazma veya tam kan örneği ile kullanılır Gereksiz bazı ilaçlar ve tedaviyi önler Non-invaziv…

CTK H. pylori Ag Hızlı Test insan dışkı örneğinde H. pylori antijeninin kalitatif tespiti için bir yanal akış kromatografik kitidir. Tarama testi olarak ve H. pylori infeksiyonun tanısında yardımcı olmak amacıyla sağlı profesyonelleri tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. CTK H. pylori Ag Hızlı Test Özellikleri Serum, plazma veya tam kan örneği ile kullanılır Gereksiz bazı ilaçlar…

CTK FOB Hızlı Test laboratuvarlarında veya doktor ofislerinde kullanılmak üzere gaitada gizli kan kalitatif tespiti için tasarlanmış bir immünokimyasal test cihazıdır. Birçok hastalık gaitada gizli kan oluşumuna neden olabilir. Kolon kanseri, ulser, polips, kolit, divertikulitler ve çatlaklar gibi gastrointestinal problemlerin çoğu erken fazda gaitada gizli kan dışında belirti göstermeyebilirler. Guaiak kullanılan konvensiyonel yöntemde diyet perhizi…

CTK Troponin l testi İnsan serumunda, plazmasında veya Tamkan da kardiyak troponinin immünokromatografik tabanlı olarak kalitatif bir şekilde saptanmasını sağlayan CTK Troponin l testi kaset test formundadır. Hızlı bir şekilde uygulanabilen ve sadece birkaç dakika içerisinde sonucun belirdiği test güvenilir bir sonuç elde edilmesini sağlar. CTK Troponin l testi Özelikleri Acil için uygun Point of…

CTK Sifiliz Ab Combo Test (Sifilis Testi – Syphilis Testi – Frengi Testi) İnsan serumunda ya da plazmasında treponema pallidum antikorlarının kalitatif olarak tespit edilmesini sağlayan CTK anti sifilis testi hızlı bir şekilde güvenilir sonuç alınmasını sağlayacak özelliktedir. Bir tanı aracı olarak kullanılan test sifilis antijen kaplamalı partiküller ile membran üzerinde sabitlenmiş olan sifilis antijenlerinden…

CTK Rota/Adeno Ag Hızlı Test dışkı örneklerinde rotavirüs ve adeno virüs antijenlerinin kalitatif tespiti için bir kromatografik yanal akış kitidir. CTK Rota/Adeno Ag Hızlı Test Numune toplamayı kolaylaştıran dışkı toplama cihazı Tek bir testte Rotavirüs ve adenovirüs atijeninin tespiti 15 dakikada sonuç Diğer gastrointestinal enfeksiyon hastalıkları ile çapraz reaksiyonu bulunmamaktadır. CTK Rota/Adeno Ag Hızlı Test Kit…